Van 30 augustus tot 1 september 2019 trok PLAN B voor het eerst richting Brugge als co-curator van het nieuwe havenfestival KONVOOI. Als één van de vijf jonge artiesten/collectieven gaf het i.s.m. Het Entrepot vorm aan een driedaags kunstenparcours op een atypische presentatieplek in de stad. 

Website Konvooi

 


CREDITS

AUDIOVERHAAL: Nikolas Lestaeghe
i.s.m. Het Entrepot
BEELD: Leontien Allemeersch

 


HAVENFESTIVAL KONVOOI


Aan het eind van de zomer organiseerde de Brugse creatieve vrijhaven Het Entrepot een nieuw driedaags locatiefestival met de haven van Brugge als inspiratiebrond en podium. Samen met vier andere jonge artiesten en collectieven F.O.T.A., Astrid Collectief, Studio mxmxm & Kolijn Jagersma co-cureert PLAN B voor het eerst een programma buiten de dorpsgrenzen van Bekegem. Met grote aandacht voor (multidisciplinair) in situ werk, tekenden deze vijf organisaties via een individueel project én een overkoepelend programma een kunstenparcours uit voor de Brugse haven. 

 
 
UITNODIGING TOT UITZICHT #1

Voor KONVOOI bouwden PLAN B en theatermaker Nikolas Lestaeghe (Kunstenfestival PLAN B 2017) samen een tribune die je uitnodigde om het (haven)landschap anders te bekijken. In audio bespeelde Nikolas de omgeving, een queeste naar geluk waarin hij je meenam naar de (onbereikbare?) overkant.  
Herbeluister het audioverhaal hier

De tribune aan de rand van de haven schonk een kijkrichting als suggestie, die tijd en ruimte schept voor dat wat al aanwezig is. Deze vormde de eerste uit een serie, waarbij telkens een andere kunstenaar in interactie zal gaan met het landschap rond een bepaalde locatie.